Vieš, čo najviac vytočí nácka?

Úspešný róm!

Podpor talentovaných mladých Rómov 2% zo svojich daní. Získaš tak nielen dobrý pocit, ale aj možnosť vytočiť náckov a bojovať proti nenávisti humorom.

Čím viac skroluješ, tým viac ho naštveš

Divé maky

Divé maky sú o šanci na úspech a vzdelanie pre nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodnených rodín.

Talentované deti podporujeme prostredníctvom štipendijného programu, organizujeme vzdelávacie pobyty, systematicky a dlhodobo zvyšujeme ich motiváciu prostredníctvom pozitívnych vzorov, terénnych pracovníkov, umelcov, darcov a dobrovoľníkov.

Za 10 rokov práce sme vďaka našim darcom spolu podporili už 480 detí. Pomôž nám vybudovať novú generáciu Rómov – vzdelanú, sebavedomú a hrd

Naši úspešní Rómovia
Daniel
Bunda

Daniel aktuálne študuje na LEAF Academy v Bratislave, na škole pre budúcich lídrov. Programuje na počítači, ovláda viac než 5 programovacích jazykov, angličtinu a japončinu.

Baví ho práca s ľuďmi, technológie a v budúcnosti chce študovať na svetovej univerzite, vrátiť sa na Slovensko a zmeniť pohľad ľudí na Rómov.

Nikola
Mitrášová

Nikola veľmi rada spieva a veľmi dobre sa učí. Spev v speváckom zbore a miestnej kapele jej pomohol k prijatiu na konzervatórium v Košiciach, kde úspešne zmaturovala.

Momentálne súbežne študuje na vysokej škole špeciálnu pedagogiku a 6. ročník konzervatória.

Ján
Déme

Janko vždy vedel. že chce byť lekárom. Svoj sen napĺňa na lekárskej fakulte a najviac ho zaujíma chirurgia a kardiológia.

Jeho snom je doštudovať medicínu, úspešne sa zamestnať a finančne pomáhať svojej rodine a ďalším talentovaným deťom, ktoré ešte nedostali svoju šancu.

Jana
Marcinová

Jana je v poslednom ročníku gymnázia, rada číta, píše blogy a zo školy nosí výborné známky. Napriek šikane, ktorú zažila na základnej škole, sa nevzdáva a pripravuje sa na štúdium na vysokej škole, pravdepodobne zameranej na pedagogiku a cudzie jazyky.